MENU

Pengguna boleh mendapatkan / memuat turun borang di halaman ini bagi memudahkan pengguna mengisi serta menghantar borang yang disediakan.

 

BORANG JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Borang Jawatan Kosong
 2. Borang Penyewaan Kemudahan Gelanggang/Padang/Dewan/Stadium/Peralatan

 

BORANG JABATAN PERLESENAN

 1. Borang Permohonan Lesen Premis Perniagaan
 2. Borang Lesen Hiburan 2015
 3. Borang Lesen Penjaja Pasar
 4. Borang Lesen Penjaja
 5. Borang Lesen Tred
 6. Borang Permit Bunting_Banner
 7. Syarat Memohon Lesen Premis Perniagaan
 8. Syarat Pelesenan Establisymen Makanan
 9. Syarat Pelesenan Hiburan dan Tempat Hiburan
 10. Syarat Pelesenan Penjaja Pasar Malam dan Pasar Pagi
 11. Syarat Pelesenan Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan
 12. Syarat Pelesenan Tred
   

BORANG JABATAN PERNILAIAN

 1. Borang Permohonan Penyewaan SBMCC
   

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KE OSC -Sila muat turun borang dibawah

 1. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN TAMBAHAN-PINDAAN
 2. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
 3. SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR
 4. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG SUSUNATUR
 5. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH
 6. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KM PENDIRIAN BANGUNAN-PERUBAHAN MATAN
 7. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT BANGUNAN-STRUKTUR SEMENTARA
 8. CONTOH SURAT PERAKUAN IWK
 9. CONTOH SURAT PERAKUAN JPS
 10. CONTOH SURAT PERAKUAN SKMM
 11. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
 12. Tambahan Perundangan Negeri Selangor Bagi AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN (AKTA 133)
  dan UBBL 1986

GARIS PANDUAN DAN PERKELILING

 1. Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran
 2. Penambahbaikan Urusan Rundingan Projek Pembangunan Jabatan Kerja Raya (JKR)
 3. Prosedur Kualiti
 4. Garis Panduan Penyidaian Kain
 5. Panduan Perancangan Papan Iklan Luar
 6. Amalan Baik Untuk Penternakan Haiwan Untuk Perladangan Burung Walit

BORANG KEPUASAN PELANGGAN

 1. Borang Kepuasan Pelanggan
Kemaskini Terakhir: Friday, 2 June 2023 - 12:05pm