MENU

   DOKUMEN MS ISO 9001:2015

“UNTUK  TATAPAN KAKITANGAN MDSB SAHAJA”

AttachmentSize
1. MANUAL KUALITI TERBITAN 34.69 MB
2. PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN2.29 MB
3. PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMAN2.12 MB
4. PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN522.18 KB
6. PROSEDUR KAWALAN ATAS PERKHIDMATAN524.23 KB
7. PROSEDUR KAWALAN REKOD KUALITI418.83 KB
8. PROSEDUR PENGURUSAN PELUPUSAN REKOD DAN DOKUMEN1.66 MB
9. PROSEDUR PENGURUSAN RISIK01.63 MB
10. PROSEDUR ANALISA DATA544.5 KB
11. PROSEDUR PENGURUSAN ADUAN1.01 MB
12. PROSEDUR PENGURUSAN PERSARAAN KAKITANGAN1.68 MB
13. PROSEDUR PROSES PENGESAHAN JAWATAN564.6 KB
14. PROSEDUR PROSES PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN839.72 KB
15. PROSEDUR PENYEWAAN DEWAN DAN STADIUM1.6 MB
16. PROSEDUR PENYEWAAN PADANG DAN GELANGGANG1.68 MB
17. PROSEDUR KELULUSAN PERMOHONAN PERUNTUKAN AHLI MAJLIS872.09 KB
18. PROSEDUR PENYEDIAAN PENYERAHAN KESALAHAN NOTIS AMARAN 1.06 MB
19. PROSEDUR PENYITAAN PENYIMPANAN DAN TUNTUTAN BARANG SITAAN1.31 MB
20. PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN 1.49 MB
21. PROSEDUR BAYARAN EMOLUMEN1.06 MB
22. PROSEDUR KELULUSAN PELAN KERJA TANAH847.88 KB
23. PROSEDUR KELULUSAN PELAN INSFRASTRUKTUR876.35 KB
24. PROSEDUR KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN1.12 MB
25. PROSEDUR PENYELENGGARAAN LAMPU AWAM3.35 MB
26. PROSEDUR PERMOHONAN LESEN PENJAJA1.65 MB
27. PROSEDUR PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN1.54 MB
28. PROSEDUR PEMBAHARUAN LESEN1006.06 KB
29. PROSEDUR SEMBURAN MINYAK972.45 KB
30. PROSEDUR PEMANTAUAN KERJA KUTIPAN SAMPAH1.27 MB
31. PROSEDUR PENILAIAN KE ATAS PEGANGAN BARU1.16 MB
32. PROSEDUR SUMBANGAN MEMBANTU KADAR1.28 MB
33. PROSEDUR PERMOHONAN PENYEWAAN PREMIS1.34 MB
34. PROSEDUR MEMPROSES KELULUSAN PERMIT BINAAN SEMENTARA1.09 MB
35. PROSEDUR KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG1.28 MB
36. PROSEDUR PERMOHONAN KELULUSAN PELAN ALAMAT784.78 KB
37. PROSEDUR KELULUSAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP2.14 MB
38. PROSEDUR PERMOHONAN PELAN CADANGAN PEMAJUAN MELALUI UNIT OSC1.27 MB
39. PROSEDUR PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN828.77 KB
40. PROSEDUR PENDAKWAAN1.68 MB
41. PROSEDUR KE LUAR NEGARA URUSAN PERSENDIRIAN1.03 MB
Kemaskini Terakhir: Tuesday, 15 September 2020 - 5:32pm