KOD QR WEB MDSB

PENGUMUMAN
SENARAI CALON YANG BERJAYA BAGI TEMUDUGA DI MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM
Senarai calon yang berjaya bagi temuduga di Majlis Daerah Sabak Bernam. Tahniah kepada mereka yang berjaya dan selamat menjadi warga MDSB.
PENGUMUMAN
IKLAN SEBUTHARGA JABATAN LANDSKAP & JABATAN KEJURUTERAAN
Majlis Daerah Sabak Bernam mengiklankan sebutharga seperti berikut: