KOD QR WEB MDSB

PENGUMUMAN
IKLAN SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)
Majlis Daerah Sabak Bernam mempelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) untuk cadangan membekal komputer desktop, komputer riba dan pencetak untuk kegunaan kakitangan Majlis Daerah Sabak Bernam. 
PENGUMUMAN
PROGRAM MESRA PELANGGAN MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM KALI 1/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam akan mengadakan program mesra pelanggan Majlis Daerah Sabak Bernam Kali 1/2015...