MENU
  1. Memberi perkhidmatan perbandaran yang terbaik dan berkualiti kepada pelanggan,
  2. Mewujud kawasan dan persekitaran perbandaran yang menarik, indah dan bersih,
  3. Memastikan perancangan Bandar dan kawalan pembangunan teratur dan tersusun
  4. Menyedia dan menyelenggara infrastruktur kemudahan awam dan rekreasi,
  5. Memupuk perpaduan diantara rakyat yang berbilang bangsa, kaum, agama dan budaya,
  6. Mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran sivik; dan
  7. Menerima, memproses, meluluskan dan memantau pembinaan bangunan dalam kawasan Majlis.
Kemaskini Terakhir: Isnin, 20 March 2023 - 9:14am