MENU

 

HEBAHAN AWAM

Pindaan kadar harga bagi Buku Baru Garis Panduan Kerja-Kerja Kecil Bangunan (Pelan 24 Jam) MDSB daripada harga asal RM15.00 kepada baharu RM30.00 berkuatkuasa mulai 1 November 2019 mengikut jenis-jenis rumah seperti yang berikut:

1) Teres 1 tingkat
2) Teres 2 tingkat
3) Berkembar 1 tingkat
4) Berkembar 2 tingkat
5) Kluster 1 tingkat
6) Kluster 2 tingkat

Berdaya • Berbakti • Berkualiti
"Pelanggan Diutamakan, Perkhidmatan Ditingkatkan"

Kemaskini Terakhir: Isnin, 30 March 2020 - 10:39pm