KOD QR WEB MDSB

PENGUMUMAN
BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBEKAL/KONTRAKTOR-GST
PENGUMUMAN
BANGUNAN SABAK MINI CONVENTION CENTRE DAN PREMIS MDSB UNTUK DI SEWA
Majlis Daerah Sabak Bernam mempelawa kepada orang awam untuk menyewakan premis MDSB dan Bangunan Sabak Mini Convention Centre