e-Participation

E-Participation merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Daerah Sabak Bernam.

Tuan / Puan yang dihormati,

Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan berdasarkan panduan seperti berikut:

1 - SANGAT MEMUASKAN, 2 - MEMUASKAN, 3 - KURANG MEMUASKAN

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Disclaimer : Sabak Bernam District Council is not responsible for any loss or damage incurred from the use of information contained in this Portal.

Best View : Best viewed using latest browser Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Google Chrome with resolution of 1366 x 768.

Portal Rasmi Majlis Daerah Sabak Bernam

MyGov Portal

privasi